Dịch Vụ Bảo Vệ Đất ViệtDịch Vụ Bảo Vệ Đất Việt

Dịch vụ bảo vệ an ninh và nhân viên hàng không bị cấm hạch sách hành khách

Lực lượng nhân viên và dịch vụ bảo vệ an ninh hàng không vừa nhận được chỉ đạo có thái độ làm việc nghiêm túc, tận tình hướng dẫn hành khách; nghiêm cấm hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà với hành khách, doanh nghiệp.