Dịch Vụ Bảo Vệ Đất ViệtDịch Vụ Bảo Vệ Đất Việt

Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt cần tuyển việc làm bảo vệ ca đêm tại quận 2…

Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt sắp triển khai dịch vụ bảo vệ tại quận 2, dịch vụ bảo vệ tại quận 9. Nhiệm vụ của việc làm bảo vệ ca đêm, ca ngày: Canh giữ an ninh trật tự và bảo đảm an toàn tại mục tiêu của khách hàng.