Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt cần tuyển gấp bảo vệ tại quận 1

Công ty bảo vệ Đất Việt đang triển khai nhiều mục tiêu bảo vệ cho khách hàng tại quận 1, TPHCM , cần tuyển gấp bảo vệ tại quận 1, việc làm bảo vệ năm 2015.