Dịch vụ bảo vệ | dich vu bao ve o Tp.HCM | Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ tuyển (theo mẫu của công ty), gồm:

– Lý lịch (dán ảnh có dấu của chính quyền nơi có hộ khẩu thường trú )

– Đơn xin dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển.