Dịch Vụ Bảo Vệ Đất ViệtDịch Vụ Bảo Vệ Đất Việt

Việc làm bảo vệ , tuyển dụng bảo vệ | Dịch vụ bảo vệ Đất Việt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO

I-  Thông tin chung về việc làm bảo vệ

–  Nơi làm việc : Trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

–  Loại công việc: Theo ca hoặc tùy thuộc vào mục tiêu bố trí công việc

–  Mức lương giao động từ : 2,880,000 – 4,320,000đ (tùy theo mục tiêu và thời gian làm việc).

–  Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ bảo vệ chuên nghiệp

–  Chuyên môn: Có nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

–  Hạn nộp hồ sơ: tuyển liên tục trong năm.

Page 3 of 3123